GARDEN Moravia s.r.o.

mražené ovoce a zelenina


Zmrazené borůvky

CELKOVÝ VZHLED / APPEARANCE

Jednotlivé borůvky  jsou ve stejné fázi zralosti.
Individual blueberries are in the same stage of maturity.

Kvalita zmražení / Quality of frozen: IQF – Individual Quick Frozen

Borůvky musí být / Blueberries have to be:

  • čisté bez cizích příměsí / clean without other ingredients
  • bez cizích rostlinných příměsí / without other vegetable ingredients / bez stranih biljnih sastojaka
  • bez jakéhokoliv poškození a změn / without any damage and changes

Borůvky mohou obsahovat / Blueberries can contain:
odlišně zbarvené kusy max. 5 %
different colored pieces max.5 %

listového materiálu max.3ks v 1kg
leaf material max.3 units per 1kg

BARVA / COLOUR:
Stejnoměrně temně modrá, typická pro borůvky, bez odlišně zbarvených skvrn.
Homogeneously deep blue, typical for blueberries, without any other colored spots.

2.3. CHUŤ / TASTE:
Typická pro borůvky, bez cizích chutí.
Typical for blueberries, without other flavours.

VŮNĚ /  SMELL:
Typická pro borůvky, bez cizích vůní.
Typical for blueberries, without other smells.

KONZISTENCE / TEXTURE:
Měkká, odpovídající borůvkám.
Soft, typical for blueberries.

Konzistence, chuť a vůně se hodnotí až po rozmrazení.
Texture, taste and smell are tested after thawing.

Teplota suroviny při příjmu musí být -18°C (povolená odchylka max. do -15°C, ne vyšší)
Temperature of raw material during the acceptance of raw material must be -18°C (tolerance up to -15°C, not higher)