GARDEN Moravia s.r.o.

mražené ovoce a zelenina


Zmrazené jahody
Frozen strawberries

CELKOVÝ VZHLED / APPEARANCE:

Jednotlivé jahody  jsou ve stejné fázi zralosti.
Individual strawberries are in the same stage of maturity.

Kvalita zmražení / Quality of frozen: IQF – Individual Quick Frozen

VELIKOST /SIZE:
2-4 cm - max. 10% odlišné velikosti
2-4 cm - max.10% different size

Obsah listového materiálu max.3ks v 1kg
Content of leaf material max.3 units per 1kg

Jahody musí být / Strawberries have to be:

  • čisté bez cizích příměsí / clean without other ingredients
  • bez cizích rostlinných příměsí / without other vegetable ingredients
  • bez jakéhokoliv poškození a změn / without any damage and changes

Jahody mohou obsahovat / Strawberries can contain.
odlišně zbarvené kusy
different colored pieces max.5 %

BARVA / COLOUR:
Stejnoměrně červená, typická pro jahody, bez odlišně zbarvených skvrn.
Homogeneously red, typical for strawberries, without any other colored spots.

CHUŤ / TASTE:
Typická pro jahody, bez cizích chutí.
Typical for strawberries, without other flavours.

VŮNĚ /  SMELL:
Typická pro jahody, bez cizích vůní.
Typical for strawberries, without other smells.

KONZISTENCE / TEXTURE:
Měkká, odpovídající jahodám.
Soft, typical for strawberries.

Konzistence, chuť a vůně se hodnotí až po rozmrazení.
Texture, taste and smell are tested after thawing.

Teplota suroviny při příjmu musí být -18°C (povolená odchylka max. do -15°C, ne vyšší)  Temperature of raw material during the acceptance of raw material must be -18°C (tolerance up to -15°C, not higher)