GARDEN Moravia s.r.o.

mražené ovoce a zelenina


Zmrazené maliny
Frozen raspberries

CELKOVÝ VZHLED / APPEARANCE

Jednotlivé maliny jsou ve stejné fázi zralosti.
Individual raspberries are in the same stage of maturity.

Kvalita zmražení
Quality of frozen: IQF – Individual Quick Frozen

Maliny musí být / Raspberries have to be:

  • čisté bez cizích příměsí / clean without other ingredients
  • bez cizích rostlinných příměsí / without other vegetable ingredients

Maliny mohou obsahovat:
Raspberries can contain:

odlišně zbarvené kusy
different colored pieces max.5 %

listového materiálu max.3ks v 1kg
of leaf material max.3 units per 1kg

množství mechanicky poškozených plodů v jednom balení max. 20%
amount of mechanically damaged fruit in a single packege up to 20%

BARVA / COLOUR:
Stejnoměrně růžovo-červená, typická pro maliny, bez odlišně zbarvených skvrn.
Homogeneously pinkish-red, typical for raspberries, without any other colored spots.

CHUŤ / TASTE:
Typická pro maliny, bez cizích chutí.
Typical for raspberries, without other flavours.

VŮNĚ / SMELL:
Typická pro maliny, bez cizích vůní.
Typical for raspberries, without other smells

KONZISTENCE / TEXTURE:
Měkká, odpovídající malinám.
Soft, typical for raspberries.

Konzistence, vůně a chuť se hodnotí až po rozmražení.
Texture, smell and taste are tested after thawing.

Teplota suroviny při příjmu musí být -18°C (povolená odchylka max. do -15°C, ne vyšší) Temperature of raw material during the acceptance of raw material must be -18°C (tolerance up to -15°C, not higher)