GARDEN Moravia s.r.o.

mražené ovoce a zelenina


Zmrazené ostružiny
Frozen blackberries

CELKOVÝ VZHLED / APPEARANCE:

Jednotlivé ostružiny jsou ve stejné fázi zralosti.
Individual blackberries are in the same stage of maturity.

Kvalita zmražení / Quality of frozen: IQF – Individual Quick Frozen

Ostružiny musí být / Blackberries have to be:

  • čisté bez cizích příměsí / clean without other ingredients
  • bez cizích rostlinných příměsí / without other vegetable ingredients
  • bez jakéhokoliv poškození a změn / without any damage and changes

Ostružiny mohou obsahovat / Blackberries can contain:
odlišně zbarvené kusy
different colored pieces max.5 %

listového materiálu max.3ks v 1kg
of leaf material max.3 units per 1kg           

BARVA / COLOUR
Stejnoměrně černá typická, pro ostružiny, bez odlišně zbarvených skvrn
Homogeneously black, typical for blackberries, without any other colored spots.

CHUŤ / TASTE
Typická pro ostružiny, bez cizích chutí.
Typical for blackberries, without other flavours.

2.4. VŮNĚ / SMELL:
Typická pro ostružiny, bez cizích vůní.
Typical for blackberries, without other smells.

2.5. KONZISTENCE / TEXTURE:
Odpovídající zralým ostružinám.
Typical for ripe blackberries.

Konzistence, chuť a vůně se hodnotí až po rozmrazení.
Texture, taste and smell are tested after thawing.

Teplota suroviny při příjmu musí být -18°C (povolená odchylka max. do -15°C, ne vyšší)  Temperature of raw material during the acceptance of raw material must be -18°C (tolerance up to -15°C, not higher)