GARDEN Moravia s.r.o.

mražené ovoce a zelenina


Zmrazená paprika zelená - řezy
Frozen peppers green - cuts

CELKOVÝ VZHLED / APPEARANCE:

Jednotlivé řezy papriky jsou ve stejné fázi zralosti.
Individual cuts of peppers are in the same stage of maturity.

Kvalita zmražení
Quality of frozen: IQF – Individual Quick Frozen

ROZMĚRY / DIMENSIONS:

šířka / width:
6-7mm     min.80%

délka / length:
<20mm    max.15%
20-70mm    min.80%
70-80mm    max.5%
>80mm    žádné/none

Jednotlivé řezy papriky nesmí obsahovat:
Individual cuts of peppers have not contain:

Shluky, části zmrzlé dohromady
Clumps, parts frozen together

Cizí materiál
Other ingredients

Škůdce /Parasites

Semínka papriky / Seeds peppers

Odlišné zbarvení < 5%
Other colouring < 5%

BARVA /COLOUR
Zelená, typická pro papriku, bez hnědých skvrn.
Green, typical for peppers, without brown spots.

CHUŤ / TASTE:
Typická pro zelenou papriku, bez cizích chutí.
Typical for green peppers, without other flavours.

2.4. VŮNĚ / SMELL:
Typická pro zelenou papriku, bez cizích vůní.
Typical for green peppers, without other smells.

KONZISTENCE / TEXTURE:
Měkká, odpovídající zelené paprice.
Soft, typical for green peppers.

Konzistence, chuť a vůně se hodnotí až po tepelné úpravě.
Texture, taste and smell are tested after heat processing..

Teplota suroviny při příjmu musí být -18°C (povolená odchylka max. do -15°C, ne vyšší)  Temperature of raw material during the acceptance of raw material must be -18°C (tolerance up to -15°C, not higher)