GARDEN Moravia s.r.o.

mražené ovoce a zelenina


Zmrazené švestky půlené
Frozen plums halves

CELKOVÝ VZHLED / APPEARANCE

Jednotlivé půlky švestek  jsou ve stejné fázi zralosti.
Individual halves of plums are in the same stage of maturity.

Kvalita zmražení / Quality of frozen: IQF – Individual Quick Frozen

VELIKOST /SIZE:
délka / length 3-4cm

max.10% odlišné velikosti
max.10% different size

Obsah listového materiálu max.3 ks v 1kg
Content of leaf material max.3 units per 1kg

Švestky musí být / Plums have to be:

  • čisté bez cizích příměsí / clean without other ingredients
  • bez cizích rostlinných příměsí / without other vegetable ingredients
  • bez jakéhokoliv poškození a změn / without any damage and changes

Švestky mohou obsahovat / Plums can contain.

odlišně zbarvené kusy (nevyzrálé)
different colored pieces (immature) max.5 %

BARVA / COLOUR:
Slupka stejnoměrně modrá a dužnina žluto-zelená, typická pro švestky, bez odlišně zbarvených skvrn.
Peel homogeneously blue and pulp yellow-green, typical for plums, without any other colored spots.

CHUŤ / TASTE:
Typická pro švestky, bez cizích chutí.
Typical for plums, without other flavours.

VŮNĚ / SMELL:
Typická pro švestky, bez cizích vůní.
Typical for plums, without other smells.

KONZISTENCE / TEXTURE: 

Slupka pevnější, dužnina měkká odpovídající švestkám.
Peel is firmer, pulp soft typical for plums.

Konzistence, chuť a vůně se hodnotí až po rozmrazení.
Texture, taste and smell are tested after thawing.

Teplota suroviny při příjmu musí být -18°C (povolená odchylka max. do -15°C, ne vyšší)  Temperature of raw material during the acceptance of raw material must be -18°C (tolerance up to -15°C, not higher)