GARDEN Moravia s.r.o.

mražené ovoce a zelenina


Zmrazené višně vypeckované
Frozen pitted sour cherries

CELKOVÝ VZHLED / APPEARANCE

Jednotlivé višně jsou ve stejné fázi zralosti.
Individual sour cherries are in the same stage of maturity.

Kvalita zmražení / Quality of frozen: IQF – Individual Quick Frozen

Višně musí být / Sour cherries have to be:

  • čisté bez cizích příměsí / clean without other ingredients
  • bez cizích rostlinných příměsí / without other vegetable ingredients
  • bez jakéhokoliv poškození a změn / without any damage and changes

Višně mohou obsahovat / Sour cherries can contain:
odlišně zbarvené kusy (nevyzrálé) / different colored pieces (immature) max.5 %

listového materiálu max.3 ks v 1kg / of leaf material max.3 units per 1kg

BARVA / COLOUR:
Temně červená, typická pro višně, bez odlišně zbarvených skvrn.
Dark red, typical for sour cherries, without any other colored spots.

CHUŤ / TASTE:
Typická pro višně, bez cizích chutí.
Typical for sour cherries, without other flavours.

VŮNĚ /  SMELL:
Typická pro višně, bez cizích vůní.
Typical for sour cherries, without other smells.

KONZISTENCE / TEXTURE:
Měkká, typická pro višně.
Pulp soft typical for sour cherries.

Konzistence, chuť a vůně se hodnotí až po rozmrazení.
Texture, taste and smell are tested after thawing.

Teplota suroviny při příjmu musí být -18°C (povolená odchylka max. do -15°C, ne vyšší)  Temperature of raw material during the acceptance of raw material must be -18°C (tolerance up to -15°C, not higher)